Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Η ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(!!!) ΚΑΙ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ...


 

<<Οι δοκιμασίες που μας έρχονται, είναι μερικές φορές η “αντιβίωση” που δίνει ο Θεός γιά τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολύ μας βοηθούν πνευματικά! Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπίλι και μαλακώνει η καρδιά του! Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τί κατάσταση ευρίσκεται ο καθένας μας, αλλά, επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμασθούμε, γιά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της Κρίσεως! Διότι, και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμασθε στον Παράδεισο, και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι’ αυτό ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να δημιουργή εδώ πειρασμούς, γιά να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθή και να εξαγνισθή η ψυχή μας με τις θλίψεις, οπότε μετά μας χαριτώνει!

                Η πραγματική χαρά γεννιέται, από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά, γιά τον Χριστό που πικράθηκε, γιά να μας σώση!!! Ο Χριστιανός, πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα, όταν τον βρίσκη κάποια δοκιμασία, χωρίς να έχη δώσει ο ίδιος αφορμή!

                Λέμε καμμιά φορά στον Θεό:

“Θεέ μου, δεν ξέρω τί θα κάνης, εν λευκώ σου παραδίδω τον εαυτό μου, γιά να τον κάνης άνθρωπο»!!!

Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνη όχι μόνον άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο(!!!) και αφήνει τον διάβολο να έλθη να με πειράξη και να με ταλαιπωρήση! Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτίπια του και γελάω!

Βρε τον διάβολο…

Εσείς ξέρετε με τί “σαπούνι” πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο, όταν ο Θεός επιτρέπη να τον πειράξη, γιά να δοκιμασθή;;

Με τους αφρούς της κακίας του...

Έχει καλό σαπούνι”...

Όπως η καμήλα βγάζει αφρούς, όταν θυμώνη, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις... Και μετά, τρίβει τον άνθρωπο, όχι γιά να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνισθή, αλλά από κακία... Και ο Θεός, όμως, αφήνει τον διάβολο να τρίβη τον άνθρωπο, ίσα-ίσα, μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρισθή!! Εάν άφηνε τον διάβολο, να τον τρίψη όπως τρίβουν τα ρούχα, αυτός θα τον ξέσχιζε...>>!!!

 

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994)

 

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι - «Οικογενειακή Ζωή». Ι. Ησυχαστήριο «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» Σουρωτή.