Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!!


 

«Τέκνα μου αγαπητά εν Χριστώ, διατηρήσατε γενναίως και ατρομήτως την ιεράν ημών Θρησκείαν και την γλώσσαν των πατέρων μας, διότι αμφότερα ταύτα χαρακτηρίζουσι την φιλτάτην ημών Πατρίδα!! Άνευ τούτων, το Έθνος ημών, καταστρέφεται…»!!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός