Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ!!!


 

<<Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε γιά να έχουμε τον Θεό Βοηθό και τους Αγίους Του να μας βοηθούν, σε κάθε ανάγκη και περίσταση, κάθε ασθένεια και συμφορά, είναι να γίνουμε και εμείς Άγιοι!

Εάν αυτό δεν ήταν δυνατόν, δεν θα έλεγε ο Κύριος:

«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Α´Πέτρου Α΄16΄)!!!

Εάν δεν ήταν δυνατόν, δεν θα είχαμε τους Αγίους Πάντας! Και εκείνοι άνθρωποι ήσαν σαν και εμάς. Επομένως, να μη προφασιζόμασθε “προφάσεις εν αμαρτίαις”.

Γιά να γίνουμε όμως Άγιοι, πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεόν με όλη μας την ψυχή και με όλη μας την καρδιά, και να μιμηθούμε και εμείς τους Αγίους! Οι Άγιοι, όμως, που αγίασαν, δεν αγίασαν έτσι απλά! Αγίασαν, διότι είχαν πίστη προς τον Θεόν! Η δε πίστη οδηγεί τον άνθρωπο προς την αγάπη, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής:

«Ο πιστεύων (λέγει) φοβείται,

ο φοβούμενος ταπεινούται,

ο ταπεινούμενος πραΰνεται,

ο πραΰς καθαίρεται,

ο καθαρθείς ελλάμπεται,

ο δε ελλαμφθείς αξιούται συγκοιτασθήναι τω Νυμφίω Χριστώ!»!!!

Η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο στον φόβο.

Σε ποιο φόβο;  

Στο να φοβάται την αμαρτία! Να φοβάται να μη λυπήσει τον Θεόν!

Ο φοβούμενος γίνεται ταπεινός και σ’ εκείνον που είναι ταπεινός, κατοικεί το πνεύμα το Άγιον! Όταν ταπεινούμεθα, τότε θα κατοικήσει ο Θεός μέσα μας!>>!!

 

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)