Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Ο Ι.ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΔΑΝ ΤΗΣ ΙΟΠΠΗΣ!!

 


Η Λύδα ευρίσκεται εις το κέντρο του Ισραήλ. Στην ακμή του Χριστιανισμού εις την Λύδα, μαρτυρεί ο Ι. Ναός του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου. Πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε Επισκοπή κατέχουσα την πρώτη θέσι μεταξύ των είκοσι πέντε αυτοκέφαλων Επισκοπών εις τα Ιεροσόλυμα, και μετέπειτα Αρχιεπισκοπή. Σήμερα υπάρχει Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος Λύδας, ο οποίος διαμένει εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ιστορικώς η ανοικοδόμησι του Ναού του Αγίου Γεωργίου αποδίδεται εις τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό.

Ο Άγιος Γεώργιος εγεννήθη εις την πόλιν Διόσπολι της Παλαιστίνης, την σημερινή Λύδα, υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό στην Μ. Ασία, και κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού εμαρτύρησε διά τον Χριστόν! Το Λείψανό του μετεφέρθη και ετάφη εις την γενέτειρά του, την πόλι Λύδα.

Τον 5ο αιώνα υπήρχε εις την Διόσπολιν σπουδαίο Χριστιανικό προσκύνημα και μεγαλοπρεπής Βασιλική, εντός της οποίας εδεικνύετο και ο Τάφος του Αγίου Γεωργίου. Ο Παλαιοχριστιανικός αυτός Ναός κατεστράφη το 1010 από τον περιβόητο Χαλίφη Χάκεμ. Ανοικοδομήθη υπό των Σταυροφόρων και κατεδαφίσθη το 1191 υπό του Σαλαντίν. Ενώ επανοικοδομήθη το 1442. Τμήματα της παλαιοχριστιανικής αυτής Βασιλικής, του 5ου μ.Χ. αιώνος, σώζονται έως σήμερα εις το μουσουλμανικόν τέμενος της Λύδας, το οποίο ονομάζεται Τζάμαα Αλ-Καμπίρ.

Η Καινή Διαθήκη αναφέρει το Θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού Αινέα εις την Λύδα από τον Απόστολο Πέτρο (Πραξ.Θ΄32-35΄). Το σημερινό οικοδόμημα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όπου και ο τάφος του, εκτίσθη το 1871 από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλον Β΄. Ο Ναός έχει μήκος 20 μέτρων και πλάτος 17 μέτρων, κοσμείται με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού και φέρει εις το εσωτερικό Του πολλά βυζαντινά, σταυροφορικά και μεταγενέστερα στοιχεία. Ο Ναός ήταν τρισυπόστατος, αλλά σήμερα υπάρχουν μόνον, το κλίτος του Ναού του Αγίου Γεωργίου και των Εισοδίων της Θεοτόκου!!

 

Ευχαριστίες γιά τις όμορφες φωτογραφίες, και ευχές γιά την ονομαστική εορτή του φίλου μας φωτογράφου, Γεωργίου Λ.

 

Πηγή κειμένου: jerusalem-patriarchate.info