Τρίτη 14 Μαΐου 2024

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΕΙΝΑΙ, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!!!


 

«Τιμόνι είναι ο Νόμος

του Θεού, το Ευαγγέλιο

του Χριστού μας!!!

Αυτό και μόνο μπορεί

να ρυθμίσει και να λύσει

όλα τα προβλήματα που αφορούν στην ευτυχία

των ανθρώπων!!

Αυτή είναι η γνώμη

και των μεγάλων σοφών!!»!!!

Αυγουστίνος Καντιώτης, Επίσκοπος Φλωρίνης.