Κυριακή 26 Μαΐου 2024

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ!!!

 

«Γιατί o Χριστός μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται Οδός;

  Γιά να μάθης, ότι μέσω Αυτού ανεβαίνουμε στον Πατέρα!

 Γιατί ονομάζεται Θεμέλιος Λίθος;

 Γιά να μάθης, ότι Αυτός βαστάζει όλους μας!

 

Γιατί ονομάζεται Αμνός;

  Γιά να μάθης, ότι Αυτός θυσιάσθηκε γιά χάρη μας! 

 

  Γιατί ονομάζεται Ζωή;

  Διότι όντας νεκροί από την αμαρτία, μας ανέστησε!


  Γιατί ονομάζεται Φως;

  Διότι μας έβγαλε από το σκότος της πλάνης!

 

  Γιατί ονομάζεται Ιμάτιο;

  Διότι Τόν ενδυθήκαμε, με το Βάπτισμα!

 

  Γιατί ονομάζεται Τράπεζα;

  Διότι Τόν γευόμεθα, με την Θεία Κοινωνία!

 

  Γιατί ονομάζεται Οίκος;

  Διότι ζούμε μέσα σ’ Αυτόν!


  Γιατί ονομάζεται Ένοικος;

  Διότι είμασθε ναοί Του!»!!!

 

__________________________________

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407)