Πέμπτη 9 Μαΐου 2024

Ο ΟΣΙΟΣ γ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ!!!

 

<<…Ο Άγιος γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης ως Ηγούμενος της Ι.Μονής Σιμωνόπετρας, συνεχίζει τους ασκητικούς Tου αγώνες και βοηθάει παράλληλα στα διακονήματα της Μονής, νουθετώντας έτσι, κυρίως, με το παράδειγμά Tου!

Δοκιμάζεται όμως, όπως κάθε Άγιος…

Συκοφαντίες, πειρασμοί έξωθεν και έσωθεν της Μονής...

Ο δίκαιος διώκεται…

Ο αφιλάργυρος κατηγορείται γιά οικονομική κακοδιαχείριση…

Ο κανονικός κρίνεται αντικανονικός…

Ο πιστός διώκεται και τέλος εξορίζεται…

Τελικά τον προκρίνουν «ως πεπειραμένον πνευματικόν ίνα διά του καλού αυτού παραδείγματος πολλάς ψυχάς παραστήση τω Χριστώ σεσωσμένας», και τον στέλνουν στο Μετόχι της Αναλήψεως!

«Πτωχός εκ πτωχών γονέων», όπως έλεγε ο ίδιος, πλούσιος όμως σε πνευματικές εμπειρίες, με γνώσι, διάκρισι και πείρα, βγαίνει από το Άγιον Όρος, όχι με δική Του θέλησι, αλλά με απόφασι των Πατέρων και με το Θέλημα του Θεού! Έτσι ευρέθηκε στην Αθήνα της πτωχείας και της προσφυγιάς...

Στο Μετόχι της Αναλήψεως, στον Βύρωνα,  πρωτοκατέβηκε ως παραοικονόμος το 1910 γιά ένα εξάμηνο.

Συνδέθηκε πνευματικά με τον Άγιο Νεκτάριο (ήδη από το 1898), όταν ο Άγιος Νεκτάριος επισκέφθηκε την Σιμωνόπετρα, αλλά και με τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, τον Άγιο Σάββα Καλύμνου, τους μακαριστούς Γέροντες Άγιο Αμφιλόχιο Μακρή, Φιλόθεο Ζερβάκο και Άγιο Αθανάσιο Χαμακιώτη!!!

Συμβάλλει στην ανασύστασι του μοναχισμού, και δη του γυναικείου, στηρίζει, ελεεί, εξομολογεί ακούραστα τους προσερχομένους, συμβουλεύει και διορθώνει με σοφία και διάκρισι!>>!!!

 

Πηγή: «Μαθητεύοντας στον Γέροντα της Αναλήψεως Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη», Έκδοσις Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας