Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ, ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΥΠ’ ΟΥΔΕΝΟΣ!!!

 

Θεολόγος τις έλεγεν εις τον π.Ιωήλ ότι, δεν γίνεται Κληρικός, διότι:

«Επικρατεί δεσποτισμός στην Εκκλησία και δεν ημπορεί κανείς να εργασθή υπ’ αυτάς τας συνθήκας».

 

Ο π. Ιωήλ απήντησεν:

«Αχ, καϋμένε! Αυτά είνε προφάσεις εν αμαρτίαις!

Ο Κύριος και οι Απόστολοι ειργάσθησαν κάτω από Άννας και Καϊάφας και Ηρώδας και Πιλάτους και Νέρωνας... Και όμως τί έργον επετέλεσαν!!!

Πες καλλίτερα ότι σου λείπει το πνεύμα της θυσίας και άφησε τις δικαιολογίες. Και υπό τον χειρότερον Επίσκοπον ο καλός Κληρικός θα δυνηθή, να οδηγήση ψυχάς εις τον Ουρανόν!»!!!

 

Πηγή:

ΙΑ’. Ο «δεσποτισμός» και αι προφάσεις.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.