Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ!!!

<<Ο Χριστός, μας παρέδωσε τον λόγο που έλαβε από τον Επουράνιο Πατέρα Του (Ιωάνν. ΙΖ΄14΄)!!!

Παρομοίωσε τον Εαυτό Του με βράχο, πάνω στον οποίο θα θραύωνται όλοι όσοι επιπίπτουν σ’ αυτόν και θα συντριβούν εκείνοι στους οποίους αυτός ο βράχος θα επιπέσει (Ματθ. ΚΑ΄44΄)!!!

Τί συμβαίνει τότε;

Είμασθε εμείς που έχομε επιπέσει σ’ αυτόν τον τεράστιο και θαυμαστό λίθο ή ο λίθος επέπεσε σ’ εμάς;

Δεν γνωρίζομε.

Αυτό όμως που συμβαίνει σίγουρα, είναι ότι, ευρισκόμασθε σ’ ένα κόσμο πραγματικοτήτων, των οποίων την ύπαρξι δεν υποπτευόμασθε καν εκ των προτέρων. Τον παλαιό καιρό, όταν η ζωή γιά τους πολλούς κυλούσε στους ευρείς διαύλους μιάς σταθερής παραδόσεως, ο Λόγος του Χριστού εμφανιζόταν αδιατάρακτος!

Αλλά, τώρα, όταν όλη η γη είναι γεμάτη απάτη και οι άνθρωποι σε απελπισία, όταν οι συνειδήσεις διαμαρτύρωνται υβριστικά, όταν η βία φοβερίζη να εξαφανίση κάθε ζωή, πρέπει να προσπαθήσωμε ν’ ακουσθή η φωνή μας.

Στον παρόντα κίνδυνο, ευγενικές λέξεις που δεν οδηγούν πουθενά δεν φθάνουν.

Είναι ζωτική ανάγκη, όλοι σήμερα να στερεώσωμε την πίστι στην αιώνια νίκη του Χριστού, ώστε και εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να γίνωμε πνευματικά ανίκητοι!

Τούτο κατά πολύ εξαρτάται και από εμάς.

…Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, η κακία των ανθρώπων είναι σαφώς αισθητή, διότι το κακό εμφανίζεται ωργανωμένο περισσότερο από κάθε άλλη φορά… Βλέπω όλη την Ανθρωπότητα βυθισμένη σε αδελφοκτόνους πολέμους, και ακόμη δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Αντιθέτως, μάλιστα, κάλυψαν τον ουρανό πρωτοφανή μαύρα σύννεφα, έτοιμα να προκαλέσουν αποκαλυπτική καταιγίδα… Και εγώ, βλέποντας την θηριώδη αυτή κατάστασι από τα νεανικά μου χρόνια, ήμουν έτοιμος να βγω στους δρόμους και τις πλατείες με αναμμένο φανάρι, όπως ο Διογένης, γιά να αναζητήσω άνθρωπο…>>!!

 

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ (1896 – 1993)