Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

 

«Όσο πιό λιτή ζωή κάνει κάποιος, τόσο πιό πολύ ευτυχισμένος είναι, 

διότι έτσι δεν φροντίζει γιά πολλά!»!!!

Μέγας Αντώνιος