Κυριακή 9 Ιουνίου 2024

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ!!


 

«Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, φρουρείτε τον τόπο μας, τα βουνά και τα λαγκάδια μας! Διότι, εάν έλθη κίνδυνος, θα δούμε τους κυρίους αυτούς να φεύγουν με τα ελικόπτερα και να μένη ο μικρός Λαός μας, γιά να υποφέρη…»!!

Αυγουστίνος Καντιώτης  Επίσκοπος Φλωρίνης