Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

ΔΥΟ ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΣΟΦΙΑΣ


   Η εγκράτεια για τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι πολυειδής και πολύμορφη, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται».  (Α Κop. 9,25) 

 Βάσει της ανωτέρω Αγιογραφικής θέσεως και εντολής:
1) Ο Μέγας Αρσένιος όταν πληροφορείτο ότι  ωρίμαζαν τα είδη των καρπών έλεγε: «Φέρετέ μοι. Και εγεύετο ἅπαξ μόνον από πάντων μικρόν (δηλαδή, λίγο απ’όλα) ευχαριστῶν τω Κυρίω».
2) Ο Αββάς Αγάθων για να πετύχει την εγκράτεια στην γλώσσα του εφάρμοσε το εξής: «Ἐπί τρία ἒτη ἒβαλλε λίθον εἰς τό στόμα αὑτού, ἓως οὗ κατώρθωσε τό σιωπᾶν»
 Δύο λόγια για τον καθένα από τους μεγάλους αυτούς άνδρες:

   Ο Mέγας Αρσένιος άφησε δόξες και τιμές, όντας από τους μεγαλύτερους αξιωματούχους του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τον σέβονταν τόσο πολύ ο Αυτοκράτορας , ώστε του ανέθεσε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του, των μετέπειτα Αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονωρίου. Γι’αυτό και εθεωρείτο «Πατήρ  Βασιλέων». Παρά  ταύτα, έφυγε για την έρημο και έζησε μέσα στην άσκηση, στην ακτημοσύνη, στην ταπείνωση και στην αδοξία των ανθρώπων. Αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους νηπτικούς πατέρες της παλαιάς εποχής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Μαΐου.


Ο αββάς Αγάθων ένας από τους πιο ξακουστούς αναχωρητές μεταξύ των Πατέρων της Αιγυπτιακής Ερήμου. Έζησε πιθανότατα από τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. μέχρι της αρχές του 5ου αι. μ.Χ..Εδημιούργησε μία μικρή ομάδα μαθητών, από τους οποίους οι πιο γνωστοί είναι δύο, ο Αλέξανδρος και ο Ζωίλος.Από τα αποφθέγματα που έχουν διασωθεί και αναφέρονται στο όνομα του, πληροφορούμεθα ότι, ήταν προικισμένος με πολλές και μεγάλες Αρετές, ανάμεσα στις οποίες διακρινόταν κυρίως η τελεία Αγάπη του και η Διάκρισή του!! Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Ιανουαρίου.
 
Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος