Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!


«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: “ Ἐγώ οὐκέτι φοβοῦμαι τόν Θεόν, ἀλλά ἀγαπῶ Αὐτόν. Ἡ γάρ ἀγάπη ἒξω βάλλει τόν φόβον”»!!!

 Ιδού, πώς οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφθασαν στην Αληθινή Αγάπη προς τον Θεόν!!
Πρώτα-πρώτα, ξεκίνησαν από τον βαθύ σεβασμό και το δέος προς την Μεγαλειότητά Του και το απέδειξαν εκτελώντας πιστά και ταπεινά  τις Εντολές Του, και εν συνεχεία, ο Ίδιος ο Θεός τους εχάρισε την αληθινή Αγάπη  προς Αυτόν!!
Άλλωστε ο Κύριός μας με σαφήνεια το είχε τονίσει: «Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ιω. 14,15 )!!!
Επομένως, μέσα από την πιστή εφαρμογή των Θείων Εντολών αποδεικνύουμε την αφοσίωση και την αγάπη μας προς τον Τρισυπόστατον  Θεόν και κατόπιν, Αυτός μας γεμίζει με την Άπειρη Αγάπη Του και βιώνουμε την Μία και Μοναδική και Αληθινή Αγάπη!!!

      

Ο Μ.Αντώνιος, γεννήθηκε το 251 μ.Χ., στα Κομά της Άνω Αιγύπτου και είναι ο θεμελιωτής του ερημιτικού μοναχισμού.
Σε ηλικία δεκαεπτά ετών και μετά τον θάνατο των γονιών του, αφού τακτοποίησε την μοναδική του αδελφή, άρχισε την σκληρή ασκητική του ζωή.
Γύρω στα τριανταπέντε του χρόνια αποσύρθηκε στην βαθειά έρημο και κοντά του κατέφθασαν πολλοί άνθρωποι, που διδάχθηκαν απ’ Αυτόν την μοναχική ζωή και έτσι ο αριθμός των μοναχών-μαθητών Του έφθασε τις έξι χιλιάδες.
      Περίοπτη και μοναδική θέση ανάμεσα στους μαθητές Του κατέχει ο Μ.Αθανάσιος, ο περίφημος Πατριάρχης της Αλεξανδρείας. Αυτός, ο Μέγας Πατριάρχης, ο δεινός πολέμιος του Αρειανισμού και όλων των συγχρόνων Του αιρέσεων και Φωτισμένος Οικουμενικός Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, είναι Εκείνος που έγραψε με λεπτομέρειες τον βίο του Καθηγητή της Ερήμου, δηλαδή του Μ.Αντωνίου, εις ένδειξιν σεβασμού, τιμής και ευγνωμοσύνης στον Ασκητή και Δάσκαλο Του!!
      Ο Μ.Αντώνιος εκοιμήθη το 356 μ.Χ., σε ηλικία εκατόν πέντε ετών. Καλό θα είναι, όλοι μας να ενδιαφερθούμε και να διαβάσουμε τις λεπτομέρειες από την ζωή και την διδασκαλία Του, αφού μάλιστα μας τα διέσωσε ο Μ.Αθανάσιος.
       Η μνήμη του Μ.Αντωνίου εορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος