Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΗΛΙΟΜΟΡΦΗ ΛΑΜΨΗ!!!


«Όταν ξεπλύνεις την ακαθαρσία από την καρδιά σου, τότε θα αστράψει στην μορφή σου το Θεόμορφο κάλλος»!!!

                                                                    Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (332-394).

Ο φωτισμένος αυτός Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας και κατά σάρκα αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, αποτελεί ένα από τους βαθυνούστερους Θεολόγους όλων των εποχών!!
      Αυτό, βέβαια, δεν οφειλόταν τόσο στα πλούσια διανοητικά χαρίσματά του, όσο στην Χάρη Του Θεού μέσα από τους μακροχρόνιους και ταπεινούς πνευματικούς του αγώνες.
Από την δική του πολυχρόνια εμπειρία, λοιπόν, μας διδάσκει ότι, όταν καθαρισθή το εσωτερικό περιεχόμενο της καρδιάς, τότε ολόκληρος ο άνθρωπος λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και φωτίζει όλους τους γύρω του.
Το φως αυτό, ασφαλώς, δωρίζεται από τον Ίδιο το Θεό, στους καθαρούς στην καρδιά,  διότι αυτοί με την καθαρή πνευματική τους όραση βλέπουν, κατά το ανθρωπίνως δυνατόν, το Πρόσωπο Του Κυρίου Ιησού Χριστού!!!