Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!!


 

«Όσοι εκαλλιέργησαν σωστά την αδιάλειπτη προσευχή και έφθασαν στην κατά Χριστόν πνευματική ηλικία και τελείωση, γεμίζουν από απερίγραπτη και πρωτόγνωρη πνευματική χαρά»!!!

 

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός (1392 – 1445 μ.Χ.).

 

          Αυτός είναι ο κατ΄ εξοχήν ευλογημένος και ασφαλής δρόμος και τρόπος, γιά να φθάσει κάποιος στην πνευματική ωρίμανση!

          Γιά να είναι όμως, η προσευχή μας καθαρή και να φθάνει χωρίς παράσιτα στον Θρόνο της Μεγαλειότητος του Θεού, θα πρέπει οπωσδήποτε με ταπείνωση και καθαρότητα καρδιάς να αγωνιζώμεθα «τον καλόν αγώνα», γιά την επίτευξη των αρετών και την εκτέλεση των εντολών του Θεού!!

          Τότε, η προσευχή μας, από μηχανική συνήθεια, μετατρέπεται σε ουσιαστική συνομιλία με τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό, και τα δώρα που η Άπειρη Αγάπη Του μας χαρίζει, πραγματικά μας ανακαινίζουν και μας αναγεννούν, και ο εσωτερικός μας κόσμος μεταβάλλεται σε πραγματικό Παράδεισο!!