Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, ΚΑΤΑΥΓΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ

 

Κάποιος αδελφός, διηγήθηκε την προσωπική του εμπειρία, από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη:

«Σκεπτόμουν να γίνω μοναχός, αλλά δεν το αποφάσιζα. Επισκέφθηκα τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, γιά να τον συμβουλευθώ.

Όταν μπήκα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο! Η ευωδία έβγαινε από τον Γέροντα. Γιά μιά στιγμή έλαμψε το πρόσωπό Του και έγινε όλο φως!

Όταν τον ερώτησα, γιά το θέμα που με απασχολούσε, μου απάντησε:

«Θα γίνεις παιδί μου μονάχος, αλλά θα αργήσεις»!!

 

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης