Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΩΣΗΦ!!!

 

«Κα επεν ατος ωσήφ· μ φοβεσθε, το γρ Θεο εμι γώ»  

(Γένεσις Ν’19’)!!!