Κυριακή 25 Απριλίου 2021

ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΝ!!

 

«Από όλα τα κακά, μεγαλύτερα είναι η μισαδελφία, η ασπλαγχνία και η ανελεημοσύνη»!!

Μέγας Αθανάσιος (295-373 μ.Χ.)

Ο Μέγας Στύλος της Ορθοδοξίας, ο ξακουστός Πατριάρχης της Αλεξανδρείας Μ. Αθανάσιος, μέσα από αυτόν τον εμπνευσμένο λόγο Του, μας αποκαλύπτει το περιεχόμενο της Θεοφιλούς καρδίας Του!

Αυτό σημαίνει ότι, οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, αγωνίζονται μόνον διά την δόξαν Εκείνου και όχι διά την προβολήν την ιδικήν των!

Επομένως, εις τους αγώνας των, δεν στρέφονται κατά προσώπων, αλλά εναντίον αντιθέων και αντιχριστιανικών θέσεων και απόψεων!

Άρα, μέσα από αυτούς τους ανιδιοτελείς αγώνας των, ενώνονται με τον Θεόν, αγαπούν περισσότερο τον κάθε συνάνθρωπο, και μάλιστα τον αμαρτωλό και προσπαθούν να τον επαναφέρουν εις τον σωστό δρόμο, αλλά δεν συμβιβάζονται ποτέ με το ψεύδος και την παραποίηση των Αγιογραφικών αληθειών, αποκαλύψεων και εντολών!!

Είναι δε πάντοτε διατεθειμένοι, να δώσουν και την τελευταία ρανίδα του αίματός των, υπέρ της αγάπης της πίστεως και της αληθείας του Χριστού!!

Διά τον κάθε συνάνθρωπό τους, δίδουν ευχαρίστως όχι μόνο τα υπάρχοντα τους, αλλά και την ίδια την ζωή τους, ποτέ όμως και σε κανέναν, δεν παραχωρούν δικαιώματα εις την ψυχήν τους!!

Η άνευ όρων αγάπη τους και συνεπώς όλες οι ψυχοσωματικές τους δυνάμεις, μόνον τον Θεόν και την Αλήθειά Του υπηρετούν μέχρι τέλους!!!