Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ!!!

 

«Ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου· σανν ν τος ψίστοις»  

(Ματθ. ΚΑ’9’)!!!