Σάββατο 24 Απριλίου 2021

«ΟΣΩ ΜΕΓΑΣ ΕΙ, ΤΟΣΟΥΤΩ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΕΑΥΤΟΝ» (Σοφ.Σειράχ.Γ’18’)!!!

 

«Να γίνεσαι μικρός στην μεγαλωσύνη σου και όχι μεγάλος (..!) στην μικρότητά σου»!!

Ανώνυμος

Πόσο ωφέλιμη και ευλογημένη συμβουλή, που μας αφορά όλους μας!!

Και οι Άγιοι την γνωρίζουν, και βιωματικά εφαρμόζοντάς την, οδηγούνται από την Χάρι του Θεού,  εις την πραγματική ταπείνωσι, με απώτερο σκοπό την απάθεια!!

Όλοι οι υπόλοιποι, έχομε ανάγκη να συνειδητοποιήσωμε την αξία αυτής της σπουδαίας διδαχής, διότι, με αυτόν τον τρόπο θα βάλωμε μία καλή αρχή, διά την πνευματική μας πρόοδο και προκοπή!

Αυτό σημαίνει ότι, θα μάθωμε να προσγειωνώμεθα και να μην πετάμε στα σύννεφα, με τα δήθεν «κατορθώματά» μας, αλλά κάθε καλό που γίνεται, να το αποδίδωμε εις τον Θεόν, και μόνο τα λάθη μας να θεωρούμε ιδικά μας, και να αγωνιζώμεθα, με την Χάρι την Ιδική Του, να βελτιωνώμεθα!!