Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

«ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΘΥΣΙΑΝ… ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ» (Ρωμ.ΙΒ’1’)!!!

 

«Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευωδιαστή προς τον Θεόν, όσο η ψυχική και σωματική αγνότητα»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης (1898-1959)

          Πόσο περιφρονημένη και κατασυκοφαντημένη, δυστυχώς, είναι η μεγίστη αρετή της ψυχικής και σωματικής αγνότητος και καθαρότητος…

Και όμως, συμφώνως προς την Αγιογραφική ρήσι, αποτελεί την ευωδέστερη και αγιώτερη προσφορά του ανθρώπου προς τον Θεόν!!

Όταν μάλιστα, συμβαδίζει αρμονικά με την βαθειά ταπείνωση, την συνεχή προσευχή και την ακατάβλητη αγωνιστική διάθεση, τότε, ο Πανάγαθος Θεός, ενισχύει και ενδυναμώνει τον πνευματικό μαχητή, διά να επιτυγχάνει σημαντικάς νίκας κατά των αοράτων εχθρών και να θέτει από την παρούσαν ζωήν ισχυρό πνευματικό θεμέλιο, γιά ένα πολυτελέστατο παλάτι εις τους Ουρανούς!!