Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ!!

   

«Είπε ο Γέροντας, είπε ο Θεός! Το στόμα του Γέροντος είναι το στόμα του Χριστού!»!