Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

«ΔΟΥΛΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΕΣΜΕΝ, ΟΤΙ Ο ΩΦΕΙΛΟΜΕΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΠΕΠΟΙΗΚΑΜΕΝ» (Λουκ. ΙΖ’10’)!!

 

 

«Όσες αρετές κι αν έχωμε να μην φουσκώνει ο νους μας,

μόνο να θεωρούμε τον εαυτό μας, “αχρείο δούλο”,

που δεν έπραξε ούτε αυτά που ώφειλε να πράξει»!

 

Γέροντας Ευμένιος ο Σαριδάκης (1931-1999)