Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

«ΚΑΘΕΥΔΩ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΓΡΥΠΝΕΙ» (Άσμα Ασμάτων.Ε’2’)!!!


 

 «Η ψυχή που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα τον Λόγο Του Κυρίου, 

συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολλάται σ’ αυτά τα νοήματα»!!