Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ!!

             Κάποιοι αδελφοί, επισκέφθηκαν τον αββά Φίλικα, έχοντας μαζί τους ανθρώπους κοσμικούς, και τον παρακάλεσαν να τους πει ένα λόγο, αλλά ο Γέροντας σιωπούσε.

Καθώς όμως τον παρακαλούσαν πολλή ώρα, τους είπε:

«Θέλετε ν᾿ ακούσετε κάποιον λόγο;»

Και αυτοί απαντούν, με χαρά:

«Ναι, αββά!».

Ο Γέροντας τότε, έλυσε την σιωπή του, και τους είπε:

«Τώρα πιά δεν υπάρχει λόγος... Παλαιότερα, όταν ερωτούσαν τους Γέροντες οι αδελφοί και έκαμναν όσα τους έλεγαν, ο Θεός τους εφώτιζε πώς να ομιλήσουν. Τώρα όμως, επειδή ερωτούν βέβαια, αλλά δεν τηρούν αυτά που ακούνε, ο Θεός επήρε από τους Γέροντες την Χάριν και έτσι δεν ευρίσκουν τί να πουν, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτός που θα τα εφαρμόσει»!

Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια οι αδελφοί, στέναξαν και είπαν:

«Αββά, προσευχήσου γιά μας»

 

Μέγα Γεροντικό.