Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

«ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΙΣ ΜΙΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ» (Λουκ. ΣΤ’27’)!!!


 

«Η αγάπη γιά τους εχθρούς δεν είναι δυνατή, παρά μόνο με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος»!!

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης