Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

ΚΑΘΑΡΣΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ!!


 

«Και, όσον εσύ καθαρίζεις από τα πάθη,

τόσον ειρηνεύεις και σωφρονείς... και εννοείς τον Θεόν!»!!

 

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής