Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ!!

 

Κατεπειγόντως χρειάζεται, 5 φιάλες αίμα ομάδας «0 Rhesus αρνητικό», η Αναστασία Κορωνιού του Χρήστου γιά να χειρουργηθή στο Νοσοκομείο «Μητέρα» (Α΄ Καρδιολογική).
Το αίμα αποκλειστικά πρέπει να δοθή στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Αθηνών, γιά να διαβιβασθή στο όνομα της κας Αναστασίας Κορωνιού στο ως άνω αναφερθέν Νοσοκομείο «Μητέρα».