Τρίτη 12 Απριλίου 2022

«ΔΩΗ ΗΜΙΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ» (ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ, ΤΗΣ Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)!!!


«Εκείνος που αποδέχεται τα παρόντα θλιβερά, γιά χάρη της αναμονής των μελλοντικών αγαθών, έχει ανακαλύψει την γνώση της αληθείας. Και εύκολα θα απαλλαγή, από την οργή και από την λύπη.»!!

Όσιος Μάρκος ο Ασκητής