Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ!!

Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την Αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθή στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθής στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό, με καθαρή συνείδηση, το δώρο της Αγάπης, με ένθερμη προσευχή!

 Eκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κρίνει τον Θείο Νόμο, και ο Νόμος του Χριστού είναι η Αγάπη! Δεν ξεπέφτει από την Αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί; Δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση;

Μην παραδώσεις την ακοή σου, στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατηγόρου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, γιά να μη χάσεις την Θεία Αγάπη και βρεθής απόκληρος από την Αιώνια Ζωή!

 

Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλον, γιά να μην αμαρτάνεις μαζί του διπλή αμαρτία: Πρώτον, συνηθίζοντας ο ίδιος αυτό το καταστρεπτικό πάθος, και δεύτερον, μη σταματώντας εκείνον που φλυαρεί κατά του πλησίον.

 

Μην δέχεσαι κατηγορίες κατά του πνευματικού σου πατέρα, μήτε να διευκολύνεις εκείνον που τον προσβάλλει, γιά να μην οργισθή ο Κύριος γιά τα έργα σου και σε εξολοθρεύσει από τη χώρα της ζωής.

 

«Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς»!!! (Ματθ. E΄44΄), είπε ο Κύριος.

Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος;

Γιά να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, δηλαδή, την τέλεια Αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους, κατά μίμηση του Θεού, ο Οποίος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας· «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμοθ. Β΄4΄)!!!

 

«Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο·»!!! (Ματθ. Ε΄39΄-41΄), είπε ο Κύριος.

Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος;

Γιά να φυλάξει και εσένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός Πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της Αγάπης!

 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής  (580-662)