Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ...


 

«Νοῦς ἀποστᾶς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης γίνεται ἢ δαιμονιώδης»!!!

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης