Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ!!


 

«Πολλές φορές στην εξομολόγηση μου συμβαίνει το εξής:

Ενόσω εσείς μου εκθέτετε τα προβλήματα,

τα οποία σχετίζονται με αμαρτίες,

προετοιμάζω μέσα στην σκέψη μου κάποια απάντηση...

Όταν όμως αρχίσω να μιλώ, λέω άλλα!

Απόδειξη ότι τελείται Μυστήριο!»!!

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος