Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΠΕΡΙΤΜΗΤΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ!!


 

«Ο Θεός μας στέλνει, για να προσελκύσουμε τους λύκους, με τη ζωή και την πίστη μας!

Ώστε, εάν το επιθυμούν βέβαια, να γίνουν και αυτοί πρόβατα του Χριστού!

Αλλά σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι, να μην γίνουμε και εμείς λύκοι!

Και αν πρέπει να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε σαν άνθρωποι!»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος