Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΩΤΑΤΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ!!

 

 

«Είπε γέρων:  Το θέμα της σωτηρίας μας,  δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή συμπτώσεως, αλλά θέμα εργασίας και βίας.  “Βιασταί αρπάζουσιν την    Βασιλείαν των Ουρανών”»!!

 Γεροντικό