Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!


 

«Τα φάρμακα της Εκκλησίας είναι τα Μυστήρια, η τήρηση των εντολών του Θεού και τα καλά έργα!»!!

Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης