Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΑΟΤΗΣ, ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!


 

«Δεν πείθονται οι αντιφρονούντες ότι ο Θεός μας είναι Αληθινός,

όταν αγανακτούμε, οργιζόμασθε και δυσανασχετούμε...

Αλλά όταν είμασθε επιεικείς, πράοι και ήπιοι!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος