Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

«ΕΝ ΤΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΥΜΩΝ ΚΤΗΣΑΣΘΕ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΥΜΩΝ» (Λουκ.ΚΑ'19')!!!


 

«Όλη η βάση στη Μοναχική Πολιτεία είναι η υπομονή!

Δια της πίστεως και της υπομονής, υπομένει κανείς τα πάντα!

Δίχως υπομονή τίποτε δεν γίνεται»!

Γερόντισσα Μακρίνα