Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

«ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΘΕΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» (γ.Αμβρόσιος Λάζαρης)!!!


 

«Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη και όχι υλικά πράγματα!

Αγάπη και προσευχή! Πρέπει να έχουν Θεό τα παιδιά, αλλιώς πορεύονται στη ζωή τυφλά,

σαν τα άλογα ζώα και έτσι, έχουν ανάλογες συνέπειες...

Να δίνετε Θεό στα παιδιά!

Όταν τα παιδιά μετέχουν στα Μυστήρια, το Άγιο Πνεύμα τα φωτίζει, παντού!»!!

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης