Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΟΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ!!


 

«Ο Χριστός, δεν παρουσιάσθηκε μετά  την Ανάσταση Του στους σταυρωτές Του,

διότι, εγνώριζε ότι, δεν επρόκειτο κανείς να Τον πιστέψει…»!!

Δημήτριος Παναγόπουλος