Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΦΕΙΔΩΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ!!


 

Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο αββάς Ευπρέπιος επισκέφθηκε κάποιον διακριτικό και σοφό Γέροντα και του είπε:

«Αββά, πες μου κάποιον λόγο, γιά το πώς θα μπορέσω να σωθώ».

Και εκείνος του απάντησε:

«Εάν θέλεις να σωθής, όπου κι αν ευρίσκεσαι, μην βιασθής να πάρεις τον λόγο, πριν σε ερωτήσει κάποιος»!

Αυτός ένοιωσε συντριβή γι’ αυτό που άκουσε και βάζοντας μετάνοια στο Αββά του είπε:

«Αββά, είναι αλήθεια ότι, έχω διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά την ωφέλεια των λόγων σου πουθενά δεν εγνώρισα!»!

Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

 

Γεροντικό