Κυριακή 23 Απριλίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ!!


 

«Δεν υπάρχει δι’ εμέ μεγαλυτέρα ικανοποίησις, από το να παραμένω επί ώρας εις το κάθισμα του εξομολογητηρίου και να συμφιλιώνω τον άνθρωπον με τον Θεόν!»!!

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος