Σάββατο 20 Μαΐου 2023

ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ «ΤΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ»…


 

 

«Ζούμε στον αιώνα της ευκολίας.

Εδώ πέρα ως και τα λόγια,

εάν δεν είναι του καφενείου,

δυσκολεύονται να περάσουν»!!

Οδυσσέας Ελύτης