Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΠΥΡ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ!!


 

«Εκείνος που θα αποκτήσει το πυρ της Θείας Αγάπης μέσα του, ΔΕΝ ψυχραίνεται από τους διαφόρους πειρασμούς, που θα του συμβούν!  Αυτό το πυρ θα φέρει και τα δάκρυα και την κατάνυξη και θα λαμπρύνει και θα καθαρίσει την ψυχή!»!!

Άγιος Άνθιμος ο εν Χίω