Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


 

Είπε ο αββάς Ησύχιος:

«Άφησε το παρελθόν στο Έλεος του Θεού, το παρόν στην Αγάπη του Θεού και το μέλλον στην Πρόνοιά Του!»!!

Γεροντικόν