Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ!!

 

«Όπως το κερί, που εάν δεν ζεσταθή και δεν μαλαχθή πολύ, δεν μπορεί να δεχθή τη σφραγίδα πάνω του, έτσι και ο άνθρωπος, εάν δεν δοκιμασθή με κόπους και ασθένειες, δεν μπορεί να λάβη  την σφραγίδα της αρετής του Θεού!»!!

Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής