Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ!!!

 


Η Ιερά Εικών της Παναγίας της Φανερωμένης της Μηχανιωτίσσης, μετεφέρθη από ευσεβείς Μηχανιώτες πρόσφυγες από την Κύζικο της Μικράς Ασίας, εις την Νέαν Μηχανιώνα-Θεσσαλονίκης, το έτος 1922!!

Κατ’ έτος, την 23ην Αυγούστου, πραγματοποιείται λαμπρά πανήγυρις και Λιτάνευσις της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος! Και εφέτος, χιλιάδες προσκυνηταί, όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικόν, συνέρρευσαν εις την Νέαν Μηχανιώνα, διά να τιμήσουν την μεγάλην εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μάλιστα, κατά την ημέραν της αποδόσεώς Της, δηλαδή, την εννάτην ημέραν, από της 15ης Αυγούστου!!

 

Πηγή φωτογραφιών και video: Κώστας και Χαρούλα.