Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


 

«Αναχωρών από την Πατρίδα μου, προ πενήντα ετών, επεριπάτησα τόπους  πολλούς, κάστρα, Χώρας και χωρία, επήγα και εις την Κωνσταντινούπολιν! Περισσότερον όμως εκάθισα εις το Άγιον Όρος, δεκαεπτά χρόνους, και έκλαιον διά τας αμαρτίας μου! Σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα οπού μου εχάρισε ο Κύριός μου, με ηξίωσε και έμαθα ολίγα γράμματα Ελληνικά…, έγινα και Καλόγηρος!»!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός