Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΟΦΟΣ, ΟΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ!!!

 

 

«Όταν βγήκα στα Καρούλια–Κατουνάκια, ενόμισα ότι έφθασα εις τον Θεόν! Αλλ’ όταν συνωμίλησα μετά του Γέροντος Δανιήλ, είπον: “Τώρα είδον, πόσον μακράν είμαι από τον Θεόν”!»!!

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης