Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΕΙΚΑΣΤΟΣ Η ΘΕΙΑ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ!!!

 

«Μην φοβηθής την υπερβολή των πταισμάτων σου, αλλά να σε ενθαρρύνη το μέγεθος της Ευσπλαγχνίας του Θεού!»!!

Γεώργιος Γεννάδιος Σχολάριος (1400 – 1473)

Ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.