Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΟΥ γ.ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ!!!

Όταν τα παιδιά τα μικρά συμβή να ματιασθούν, θα παίρνετε λίγο βαμβάκι, θα το βουτάτε στο κανδήλι που έχετε στις Εικόνες σας και θα αλείφετε το παιδί στο μέτωπο και το πρόσωπο σταυροειδώς και θα λέτε τα εξής τροπάρια:

 «Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης,

  Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας,

  Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα,

  Σταυρός πιστών το στήριγμα,

  Σταυρός Αγγέλων η δόξα καί των δαιμόνων το τραύμα»!!!

  «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω Τιμίω Σου Αίματι, τώ Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις, Σωτήρ ημών Δόξα Σοι!»!!!

Μπορείτε και με ένα Σταυρό μικρό να τα σταυρώνετε και να λέγετε τα ανωτέρω τροπάρια! Όταν υπάρχει Ιερεύς, να τα σταυρώνει εκείνος και να λέει την ευχή της βασκανίας. Ο πατέρας ή η μητέρα, επειδή είναι πρόσωπα ιερά και έχουν εξουσία στα παιδιά τους, μπορούν να «σταυρώνουν» τα παιδιά τους και μόνο τα παιδιά τους! Το ίδιο ισχύει και γιά τον παππού ή τη γιαγιά, σε σχέση με τα εγγονάκια τους!